Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği English | Turkish
 
 
    Doç. Dr. Gökhan GÜNDÜZ
    Öğretim Üyesi
    E-posta :ggunduz@bartin.edu.tr
    Web Site :http://www.gokhangunduz.com/
    Telefon :+90 (378) 223 5087

Frankfurt`da doğdu. İlk ve orta öğrenimini orada tamamladı. Ankara Çankaya Lisesinden mezun olduktan sonra 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne girdi.

 

1992 yılında mezun olduktan sonra 1994 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl doktora programına başladı.

 

1999 yılında Doktora programını tamamlayan Gökhan Gündüz, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Uzmanlık Alanı

·                     Uzmanlık Alanı:  Odun Fiziği ve Mekaniği

·                     Çalıştığı Konular:  Odun ve Odunsu levhaların fiziksel-mekanik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi, kompozit ahşap malzemeler, biyomekanik, biyomimetik.

·                     Özel Alanlar:Ahşap; ev, yat, köprü ve Türk Yay-Okçuluğu

Akademik Özgeçmiş

·                     Lisans:                  1992, KTÜ, Orman Fak., Orm. End. Müh.

·                     Yüksek Lisans:     1996, ZKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

·                     Doktora:               1999, ZKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

·                     Yardımcı Doçent:  1999, ZKÜ, Orman Endüstri Mühendisliği

·                     Doçent:                 2011, BÜ,   Orman Endüstri Mühendisliği

Tezler - Thesises

·                     Yüksek Lisans:  Ormangülü (Rhododendron ponticum L.) Çiçeklerinin Ekstraksiyonu ve Boya Maddesi Özelliğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, Zonguldak.

·                     Master of Science:  The Extraction of (Rhododendron ponticum L.) Flowers and Determination as an Coloring Matter, 1996, Zonguldak.

·                     Doktora:  Camiyanı Karaçamının (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) Bazı Anatomik, Teknolojik ve Kimyasal Özellikleri, Doktora Tezi, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Bartın.

·                     Ph. D.:  Anatomic, Technological and Chemical Properties of Camiyani Black Pine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana), 1999, Zonguldak.

Bilimsel Çalışmalar - Scientific Publications

A

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI):

A20. Gunduz, G., Yaman, B., Ozden, S., Donmez, SC., Anatomy of Wooden Core of Ottoman Composite Archery Bows Ref. No.: 2011/02/19(48) Sans Malaysiana (Accepted Proof).

A19. Kadimaliev, D., Telyatnik, V., Revin, V., Parshin, A., Allahverdi, S., Gunduz, G., Kezina, E., Asık, N,"Optimization of the Conditions Required for Chemical and Biological Modification of the Yeast Waste from Beer Manufacturing to Produce Adhesieve Compositions", BioResources, 7(2): 1984-1993, (2012).

A18. Gunduz, G., Yapici, F., Ozcifci, A and H. Kalaycioglu, "The Effects of Adhesive Ratio and Pressure Time on Some Properties of Oriented Strand Board", BioResources, 6(2): 2118-2124, (2011).

A17. Gunduz, G., Aydemir, D., Onat, S. M. and Akgun, K."The Effects of Tannin and Thermal Treatment on Physical and Mechanical Properties of Laminated Chestnut Wood Composites", BioResources, 6(2): 1543-1555, (2011).

A16. Aydemir, D. G. Gunduz, E. Altuntas, M. Ertas, H. Turgut Sahin and M. Hakki Alma, "Investigating Changing in the Chemical Constituens and Dimensional Stability of Heat-Treated Hornbeam and Uludag Fir Wood", BioResources, 6(2): 1308-1321, (2011).

A15. Tümen, I., Aydemir, D., G. Gunduz, Uner, B., H. Cetin,"Changes in the Chemical Structure of Thermally Treated Wood", BioResources, 5(3): 1936-1944, (2010).

A14. Aydemir, D. G. Gunduz and S. Özden, "The Influence of Thermal Treatment on Color Responses of Wood Materials",Color Research and Application, 37 (2) : 148-153 (2012).

A13. Aydemir, D. G. Gunduz and S.M. Onat, "The Impact of Heat treatment on Bonding Strength of Black Pine Wood", Journal of Adhesion, 86 (9): 904-912, (2010).

A12. Gunduz, G., D. Aydemir and S. Korkut, "The Effect of Heat Treatment on Some Material Properties and Color Changes of Uludag Fir (Abies bornmulleriana Mattf.) Wood", Drying Technology, 28 (2): 249-255, (2010).

A11. Gunduz, G. and D. Aydemir, "The influence of mass loss on mechanical properties of Heat Treated Black Pine Wood", Wood Research, 54 (4): 33-42, (2009).

A10. Saracoglu, N and G. Gunduz, “Wood Pellets—Tomorrow’s Fuel for Europe”, Energy Sources, Part A, 31 (19), 1708-1718 (2009).

A9. Kaygin, B., G. Gunduz, and D. Aydemir, "The effect of mass loss on mechanic properties of Heat Treated Paulownia (Paulownia elongata) Wood. Wood Research", 54 (2): 101-108, (2009).

A8. Gunduz, G., D. Aydemir, B. Kaygın, A. Aytekin, "The Effect of Treatment Time on Dimensionally Stability, Moisture Content and Mechanical Properties of Heat Treated Anatolian Chestnut (Castanea sativa Mill.) Wood", Wood Research, 54 (2): 117-126, (2009).

A7. Aytekin, A., Gunduz, G., Kaygın, B., S. Korkut and S. M. Onat, "Drying schedules calculation of Camiyani Black Pine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) by computer programming", African Journal of Biotechnology, 8 (8), 1703-1712, (2009).

A6. Gunduz, G., Korkut, S., D. Aydemir and I. Bekar, "The Density, Compression Strength and Surface Hardness of Heat Treated Hornbeam (Carpinus betulus L.) Wood", MADERAS: Ciencia y tecnología, 11 (1): 61-70, (2009).

A5. Gunduz, G. and D. Aydemir, "Some Physical Properties of Heat-Treated Hornbeam (Carpinus betulus L.) Wood", Drying Technology, 27 (5), 714-720, (2009).

A4. Gunduz, G., D. Aydemir and G. Karakas, "The Effects of Thermal Treatment on the Mechanical Properties of Wild Pear (Pyrus elaeagnifolia Pall.) Wood and Changes in Physical Properties", Materials and Design, 30 (2009) 4391–4395.

A3. Kaygın, B., G. Gündüz and D. Aydemir, "Some Physical Properties of Heat-Treated Paulownia (Paulownia elongata) Wood", Drying Technology, 27 (1), 89-93 (2009).

A2. Gunduz, G. P. Niemz and D. Aydemir, "Changes in Specific Gravity and Equilibrium Moisture Content in Heat-Treated Fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) Wood", Drying Technology, 26 (9), 1135-1139 (2008).

A1. Gunduz, G., S. Korkut and D. S. Korkut, "The effects of heat treatment on physical and technological properties and surface roughness of Camiyanı Black Pine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) wood", Bioresource Technology, 99 (7), 2275-2280, (2008).

 

B. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B19. Aydemir D. and Gündüz G., Wood Polymer Nanocomposites: Processing, Manufacturing and Applications, Materials of International Scientific Conference “Advances and Perspective Development of Biotechnonogy”, October 3-5, 2012, N. P. Ogarev State University, Biological Faculty, Saransk, Russia.

B18. Aydemir D. and Gündüz G., Wood Polymer Nanocomposites: Processing, Manufacturing and Applications, Materials of International Scientific Conference “Advances and Perspective Development of Biotechnonogy”, October 3-5, 2012, N. P. Ogarev State University, Biological Faculty, Saransk, Russia.

B17. Aydemir, D. And A. Kiziltas, DJ. Gardner and Y. Han, G. Gunduz, "Foaming of Cellulose Nanofibril - Reinforced SMA Composites", 2011 TAPPI International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials, June 6-8 Washington DC, USA, 2011.

B16. Erol Kırdar, Halil Barış Özel, Surhay Allahverdi, Murat Ertekin, Gökhan Gündüz. Relationship beetwen morphological characteristics and some climatical factors in population of oriental beech juvenilities (Bartın-Kumluca Case Study). International Conference «Actual problems of bioecology », Moscow, October 26-28, p:131-137, 2010.

B15. Istek, A., Aydemir, D., Gunduz, G. "The Effect of Thermal Treatment on Some Physical and Mechanical Properties of Wood Based Composite", Cost E49: Process and Performance of Wood Based Panels, 28-29 April 2009, İstanbul, Turkey.

B14. Aydemir, D., Gunduz, G., Tumen, I. and Cetin, H. "The Influence of Thermal Treatment on Chemical Structure of Hornbeam (Carpinus betulus L) Wood", The 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC2009), pp.712-719, October 19-21, 2009, Bangkok, Thailand.

B13. Gündüz, G., P. Niemz ve D. Aydemir, "Specific Gravity and Equilibrium of Moisture Content Changes in Heat Treated Fir (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Wood", 10th International IUFRO Division-5 Wood Drying Conference, Orono, Maine, USA, 26-30 August, 2007.

B12. Gunduz, G. and D. Aydemir, "The Effect of Heat Treatment on Water Absorption and Dimensional Stability of Anatolian Chestnut (Castanea sativa Mill.) Wood", 39th Processing of International Research Group on Wood Protection, IRG/WP 08-40407, 25-29 May 2008, İstanbul-Turkey.

B11. Gündüz, G., “Kestane Odununun Anatomik Özellikleri ve Kurutulması”, Kestane Konferansı: Odunu ve Meyvesi ile Ekonomideki Yeri, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Bölüm 2, Zonguldak, 2006.

B.10 Allahverdiev, S.R., Ugodçikov G.A., Gadimov, A.G., Gündüz, G. XXI Asrın Ekolojik Problemlerinin Çözümünde Mikrobiyolojinin Rolü. Uluslararası Konferans: Mikroorganizmaların fizyolojik – biyokimyasl ve ekolojik özellikleri. Bakü, 14-16 Aralık 2005, 20-25.

B9. Gündüz, G., A. Aytekin ve H. Vurdu, "Some Chemical Properties of Camiyani Black Pine (Pinus nigra Arn. var. pallasiana subsp. pallasiana)", The 5. International Symposium New an Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 483-485, Russia, 2003.

B8. Onat, M., H. Yazıcı ve G. Gündüz, "Behavior of Metal Plate Connected Laminated Strand Lumber Joints Under Shear Stress", Third Balkan Scientific Conference, 2-6 October, Sofia, pp: 331-336, 2001.

B7. Gündüz, G., H. Vurdu ve I. Tümen, "Utilization Possibilities as an Coloring Substance of Rhododendron ponticum L.", XXI IUFRO WORLD CONGRESS, Forest and Society: The Role of Research, Poster Abstracts, div5, pp245, Malaysia, 2000.

B6. Tümen, İ., H. Hafızoğlu ve G. Gündüz, "Anatomical Physical Properties of Wild Pear (Pyrus communis L.)", XXI IUFRO WORLD CONGRESS, Forest and Society: The Role of Research, Poster Abstracts, div5, 198-199, Malezya, 2000.

B5. Kaygın, B., A. Aytekin, G. Gündüz, R. Özen, "Hardness and Brightness Durability Properties of Opaque Paints Used In Furniture Industry", New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, International Symposium, 205-207, Pushino-Moscow, 1999.

B4. Gündüz, G., H. Vurdu, B. Kaygın, A. Aytekin, "Annual Ring Properties of Pinus nigra Arnold var. pallasiana (Camiyanı Black Pine) Grown in Turkey", New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, International Symposium, 199-201, Pushino-Moscow, 1999.

B3. Aytekin, A., B. Kaygın, G. Gündüz, S. Karayılmazlar, Ş. Özşahin, "Preparing Drying Schedules of Fraxinus excelsior L. by Computer Program", New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, International Symposium, 181-183, Pushino-Moscow, 1999.

B2. Gündüz, G., H. Vurdu and S. Allahverdiev, "The Extraction of Rhododendron ponticum L. Flowers and Determination as an Coloring Matter", The 2nd International Symposium "Novel and Non-Conventional Plants: Prospects of Their Practical Use", 15-20 June 1997, Russia.

B1. Gündüz, G. and H. Vurdu, "The Extraction of Rhododendron ponticum L. Flowers and Determination as an Coloring Matter", 2nd International Plant Compounds Symposium, 22-24 October, Eskişehir, p63, 1996.

 

C. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C14. Allahverdiyev S.R., Kırdar E., Gunduz G., Kadimaliyev D., Revin V., Filonenko V.,Rasulova D.A., Abbasova Z. I., Gani-Zade S.I., Zeynalova E., “Effective Microorganisms (EM) Technology in Plants”, Technology, ISSN : 1302-0056 (Printed) 1308-2051(Online) Karabük University, 14(4), 103-106, (2011).

C13. Yapici, F. and G. Gündüz, A. Özçiftçi, “The Effect of Some Production Factors on Thermal Conductivity of Oriented Strand Board”, Technology, ISSN : 1302-0056 (Printed) 1308-2051(Online) Karabük University, 13(2), 65-70, (2010).

C12. Yapıcı, F. and G. Gündüz, A. Özçiftçi, E. Likos, “Prediction of Screw and Nail Withdrawal Strenght on OSB (ORIENTED STRAND BOARD) Panels with Fuzzy Classifier”, Technology, ISSN : 1302-0056 (Printed) 1308-2051(Online) Karabük University, 12(3), 167-173, (2009)

C11. Gündüz, G. Özden, S. and M.S. Tekçe, “Turkish Wooden Arrow Construction - Türkler'de Ahşap Ok Yapımı”, BÜ Orman Fakültesi Dergisi, ISSN: 1302-0943, EISSN: 1308-5875, Cilt: 12, Sayı: 17, sayfa:111-122, 2010.

C10. Gündüz, G. ve N. Yıldırım, G. Şirin ve S. M. Onat, “Some Anatomical, Chemical, Physical And Mechanic Properties of White Mulberry (Morus alba L.) Tree - Ak Dut Ağacının Anatomik, Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri”, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi - Journal of Forestry, (5) 1, ISSN 1306-2182, pp:150-169, 2009.

C9. Özden, S ve G. Gündüz, S. M. Onat, “The Construction of Bows and Trees Used for Bow Construction in Turkey - Türkler'de Yay Yapımı ve Ağaç Kullanımı”, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi - Journal of Forestry, 5 (1), ISSN 1306-2182, pp:131-149, 2009.

C8. Aydemir, D. ve G. Gündüz, “The Effect of Heat Treatment on Physical, Chemical, Mechanical and Biological Properties of Wood - Ahşabın Fiziksel, Kimyasal, Mekaniksel ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Isıyla Muamelenin Etkisi”, BÜ Orman Fakültesi Dergisi, 11 (15), 71-81, 2009.

C.7 Allahverdiyev, S., Koniçev, A., Kırdar, E., Gündüz, G., Atik, A., Dönmez, Ş., Gadimov, A., Zeynalova, E. Mikrobiyolojik «Baykal EM1» preparatının Turkiye ve Azerbaycan’da uygulanması. Biyopreparatlar: Tarım, Ekoloji, Uygulama. Moskova, 2008, 85-87.

C.6 Popov, A., Konichev A., Tsvetkov I., Allahverdiev S., Kirdar E., Gunduz,G., Atik, А. Elaboration the test-system for diagnostics  a cancer of a chestnut method. Magazine « Bulletin МSRU », Natural Sciences, Russia, 2007, №1, 7 - 11.

C.5 Allahverdiyev, S., Konichev, A., Kirdar, E., Gunduz, G., Atik, A., Gadimov, A., Zeynalova, E.  Application of a microbiological preparation « Baikal ЭМ1 » in conditions of Turkish Republic and the Azerbaijan Republic. Magazine « Hope of a planet », Kharkov, Russia, 2006, №12, 6-8.

C4. Gündüz, G. ve Y. Masraf, “Üç Tabakalı Yatık Yongalevha Üretiminde Üretim Şartlarının Değiştirilmesinin Levhaların Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi”, ZKÜ Orman Fakültesi Dergisi, 7 (8), 58-71, (2005).

C3. Gündüz, G. ve Z. A. Yılmaz, “Türkiye'de 16 Farklı Tesiste Üretilen Yongalevhaların Teknolojik Özellikleri”, ZKÜ Orman Fakültesi Dergisi, 7 (8), 49-57, (2005).

C2. Gündüz, G. “Ahşap Korumada Rutubet İzoterm Eğrileri Haritası”, ZKÜ Orman Fakültesi Dergisi, 9 (11), 26-33, (2007).

C1. Kasumov, N. A., Z. I. Abbasova ve G. Gündüz, “Effects of Salt Stress of the Respiratory Components of Some Plants”, Turkish Journal of Botany, 22, 389-396, (1998).

 

D. Diğer yayınlar:

D3. Surhay Allahverdi, Alexandr Koniçev, Erol Kırdar, Gökhan Gündüz, Atilla Atik, Aleksey Popov, İlya Tsvetkov. Zonguldak ilinde kestane (Castanea sativa Mill.) «Kanseri» üzerine araştırmalar ve dayanıklı fidanların yetiştirilmesi. Orman Genel Müdürlüğü – Bartın Üniversitesi, Bartın, 2009, 91 sayfa.

D2. Gündüz, G., Y. Durdu ve T. Şirin, “Türkiye`de Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi”, Ağaç Makinaları, Sayı: 7, 88-90, 2003.

D1. Gündüz, G ve H. Vurdu, “Ahşap Korumada Rutubet İzoterm Eğrileri Haritasının Hazırlanması”, Standard, yıl: 34, sayı: 399, 88-90, 1995.

F. Aldığı Patentler

TR 2008 0745 B Kestane Dokularında Chryphonectria parasitica Mantarının Ekspres Teşhis Metodu                                                                                                                             

G. PROJELER

1.     Ormangülü (Rhododendron ponticum L.) Çiçeklerinin Ekstraksiyonu ve Boya Maddesi Özelliğinin İncelenmesi, ZKÜ Araştırma Fonu, Proje Araştırıcısı, 1996.

2.     Camiyanı Karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana)`nın Teknolojik Özellikleri ve Çoğaltılması, TÜBİTAK-TARP 1864, Proje Araştırıcısı, 2001.

3.     Efektif Mikroorganizmaların (Baykal EM-1) Atık Sular ve Ligno-Selülozik Maddeler Üzerindeki Etkisi, ZKÜ Araştırma Fonu, Proje Araştırıcısı, 2004.

4.     Zonguldak Orman Bölgesinde Kestane Kanseri Üzerinde Araştırmalar Ve Dayanıklı Fidanların Yetiştirilmesi, Zonguldak Valiliği, Proje Araştırcısı, 2005.

5.     Kurutma Fırını Teknolojilerine Yeni Yaklaşımlar, ZKÜ Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2005.

6.     TÜRKMENISTAN'DA ORMAN VE TARIM EKONOMILERININ GELISMESI IÇIN STRESLERE KARSI DAYANIKLI BITKI TÜRLERININ YETISTIRILMESI VE TEKNOLOJIK EGITIMLERIN VERILMESI, TIKA PROJESI, Proje Arastiricisi, 2010.

7. Selüloz Nanofibril ve Nanokil ilaveli PVA Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, BAP projesi, Proje Arastiricisi, 2013-2014.

8. Bakteriyel Selüloz Üretiminde EM-Teknolojisinin Etkisi, BAP projesi, Proje Arastiricisi, 2014-2014.

9. Farklı Ağaç Türlerinin Pelet Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP projesi, Proje Yöneticisi, 2014-2014.

10. Bakteriyel Selüloz Üretimi ve Karakterizasyonu, 2209 Tübitak Projesi, Proje Danışmanı, 2014-2014.

Hakemlik Yaptığı Dergiler (SCI)

· Journal of Wood Science, Springer, ISSN: 1435-0211

· Measurement, Elsevier, ISSN: 0263-2241

· BioResources, ISSN: 1930-2126

· Materials & Design, Elsevier, ISSN: 0261-3069

· Journal of Materials Processing Technology, Elsevier, ISSN: 0924-0136

· Journal of Polymers and the Environment, Springer, ISSN: 1566-2543

· Journal of Materials Science and Chemical Engineering, ISSN Print: 2327-6045, ISSN Online: 2327-6053

Akademik ve İdari Görevleri

·                     ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi, Satınalma Komisyon Üyeliği

·                     ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi, Staj Komisyon Üyeliği

·                     ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi, Kantin ve Yemekhane Denetleme Komisyon Üyeliği

·                     ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi, Kantin ve Yemekhane Denetleme Komisyon Başkanı

·                     ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi, Eğitim ve İntibak Komisyonu Üyeliği

·                     Bartın Valiliği, İnsan Hakları İl Kurulu Üyeliği (2000-2007)

·                     ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2007-2009)

·                     ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı (1999-2008)

·                     ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2009)

·                     T.C. Adalet Bakanlığı, Bartın Cezaevi İzleme Kurulu Yedek Üyeliği (2008-)

·                     TMMOB, Orman Mühendisleri Odası, Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi Temsilcisi (2008-2011)

·                     Bartın Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Kurumsal Koordinatörü (2008-2012)

·                     COST Action FP0802, Experimental and Computational Micro-Characterization Techniques in Wood Mechanics

Verdiği Dersler

Lisans

·                     ORE 223 Odun Fiziği

·                     ORE 319 Kurutma ve Buharlama Teknolojisi

·                     ORE 208 Kereste Endüstrisi

·                     ORE 238 Egzotik Ağaçlar

·                     BMD 202 Seri Üretim Teknikleri

·                     BMD 118 Ağaç İşleme Makinaları

·                     BMD 102 Ahşap Malzeme Tek. I-II

Yüksek Lisans

·                     ORE 701 Odun Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

·                     ORE 737 Kereste Endüstri Makineleri, Bileme ve Bakım Teknikleri

·                     ORE 706 Modern Ahşap Kurutma Teknikleri

·                     ORE 733 Ahşap Malzemenin Fiziksel ve Mekanik Test Yöntemleri ve Uygulanması

Doktora

·                     ORE 801 Odun Oluşumu

·                     ORE 835 Kereste Endüstrisinde Ticari Türlerin Standardizasyon ve Verimlilik Esasları

·                     ORE 832 Ticarette Önemli Yabancı Ağaçlar

Yaptırdığı Tezler

Yüksek Lisans

1.     Yılmaz, Z.A, 2004. Türkiye'de üretilen farklı 16 tesise ait yonga levhaların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin karşılaştırılması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

2.     Masraf, Y. 2005. Üç tabanlı yatık yongalı yonga levha üretiminde üretim şartlarının değiştirilmesinin levhaların mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine etkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

3.     Ayhan, A., 2006. Düzce ili orman ürünleri endüstrisinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

4.     Oral, M.A., 2006. Anadolu kestanesinin (Castanea sativa Mill.) sağlıklı ve hastalıklı odunlarının bazı anatomik ve fiziksel özellikleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

5.     Şirin, G., 2006. Ak dut (Morus alba L.) ağacının bazı anatomik ve kimyasal özellikleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

6.     Yıldırım, N., 2006. Ak dut (Morus alba L.) ağacının bazı fiziksel ve mekanik özellikleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

7.     Aydemir, D., 2007. Göknar (Abies bornmülleriana Mattf.) ve gürgen (Carpinus betulus L.) odunlarının bazı fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

8.     Akgün, K., 2008. Lamine edilmiş kestane (Castanea sativa Mill.) odununun bazı fiziksel ve mekaniksel özellikleri üzerine tanen ve ısıl işlemin etkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

9.     Karakaş, G., 2008. Ahlat (Pyrus eleagnifolia L.) odununun fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

10. Sancak, M., 2008. Mono blok dolgulu ahşap kapıların bazı özelliklerinin belirlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

11. Özden, S., 2011. Sarıçam’dan (Pinus sylvestris L.) İmal Edilen Geleneksel Türk Oklarının Endam ve Yüzey Pürüzlülüğü’nün Ok Hızlarına Olan Etkisi, Bartın Üniversitesi.

12. Öztekin, E., 2011. Dağ Kavağı (Populus tremula L.) ile İmal Edilen Arı Kovanlarının Isı İletimi ve Simülasyonu, Bartın Üniversitesi.

13. Çelik, B., 2011. Pellet Üretim Tesisinin Fizibilitesi: Bartın Örneği, Bartın Üniversitesi.

14. Kılıç, N. Yüksek Lisans Ders Aşamasında, Bartın Üniversitesi, 2012

Doktora

1. Yapıcı, F., 2008. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) odununun OSB üretiminde kullanılmasında bazı üretim faktörlerinin levha özellikleri üzerine etkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

2. Özkan, C., 2011. Yeni Bir Yanma Düzeneğinin Hazırlanması ve Isıl İşlem Görmüş Ağaç Malzemelerin Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi, Bartın Üniversitesi.

3. Aydemir, D., 2011. Selülozik Nano/Makro Partiküllerle Desteklenmiş Stiren Maleik Anhidrit (SMA) Kompozitlerininin Köpüklendirilmesi ve Karekterizasyonu, Bartın Üniversitesi, Bartın.

4. Şirin, G., Odunun FEM ile bazı özelliklerinin incelenmesi (devam ediyor), Bartın Üniversitesi, Bartın.

5. Oral, M.A., Farklı Ağaçlara Ait Mikro Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi (devam ediyor), Bartın Üniversitesi, Bartın.

6. Sanli,T., Tez Öneri Asamasinda (devam ediyor), Bartın Üniversitesi, Bartın.

7. Süheyla Esin Sarıusta, Tez Öneri Asamasinda (devam ediyor), Bartın Üniversitesi, Bartın.

Aldığı Ödüller

·                     TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (6 adet)


Tasarım Ahmet Kemal YILDIZ

Bartın Üniversitesi
Orman Fakültesi
Tel : 0378 223 51 00